Polityka prywatności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w spółce ICON S.A.

Od dnia 25 maja 2018 r. dostosowujemy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).
Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce wyjaśnimy jakie dane osobowe
zbieramy i jak są one wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.
Jakie dane o Tobie zbieramy i jak długo je przetwarzamy?
Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to
konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Dane zbierane w związku ze współpracą biznesową
Kiedy wchodzisz z nami w relację biznesową, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: Twoje imię
i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko, Twoje dane kontaktowe, takie jak adres Twojej firmy, numery
telefonów i adresy email, dane dotyczące naszej komunikacji z Tobą; Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP,
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
Możesz ograniczyć przetwarzanie tych informacji. Jedyne co musisz zrobić to zapoznać się z naszą polityką cookies i postępować
zgodnie z informacjami w niej zwartymi.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe,
np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany jak również w
wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz
na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani
prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to
skontaktować się z administratorem danych pod adresem mail: rodo@iconsa.pl. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o
dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.
W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
• zarządzanie naszymi relacjami z Tobą,
• komunikacja z Tobą,
• przesyłanie naszych newsletterów o naszych produktach, usługach lub promocjach, przesyłanie informacji handlowych, za
wyrażoną zgodą,
• realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a,
• do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę, lub działań podjętych przed zawarciem umowy, kiedy zamawiasz
nasz produkt lub usługę,
• zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych.
Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem biznesowym, kontrahentem
(dostawcą, odbiorcą) lub innym partnerem wiedz, że możemy kierować do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres
korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach bez względu na wyrażoną zgodę, na
podstawie naszych uzasadnionych interesów. Szanując wspólne relacje biznesowe zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z
otrzymywania tych informacji. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi
newsletter a Twoje dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z
realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je
przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.